CREFFT Amanda Freeman

Mae fy ngwaith yn cael ei ddylanwadu gan yr elfennau aml-anghofiedig a geir ym myd natur.

Y manylion mwy cywrain fel patrwm mewn carreg, darn o bren neu strwythur ysgerbydol bregus codyn hadau – rhywbeth yr ydw i’n ei weld fel trosiad am y rhwydi diogelwch y bydd pob un ohonom yn amgylchynu’i hun â nhw, ond bod y potensial wedi’i guddio oddi mewn iddo.

Mae’r corff diweddaraf hwn o waith, Dispersal, wedi cael ei ysbrydoli gan godau hadau, a’r manylion cywrain a geir ynddynt – a anwybyddir mor aml.
Mae fy ngwaith yn ei hanfod yn ddehongliad haniaethol o strwythurau a ffurfiau biolegol a welais wrth ymchwilio i godau hadau; rwyf wedi cyfuno’r dylanwadau hyn wedyn yn ffurfiau newydd, gan ddefnyddio weiren a weiren gopr wedi duo yn aml. Yn y corff gwaith, rwyf wedi defnyddio porslen a daniwyd ar wres uchel ynghyd â chopr wedi duo, yn ogystal â chrochenwaith caled ar gyfer y darnau Raku. Cyflwynwyd lliw drwy ddefnyddio slipiau a lliwiau dan wydredd.
Fy mwriad yw ysbrydoli’r bobl sy’n gweld fy ngwaith i edrych yn fwy gofalus ar fanylion manylach a darganfod harddwch yn y manylion a anwybyddir mor aml.

Please bare with us whilst we make changes to our site

X