FFOTOGRAFFYDD John Slater

Fferdod amser

Rwyf wedi ceisio datblygu gwaith ffotograffig sy’n effeithiol mewn fformatau mawr a bach, gan ddefnyddio technegau arloesol sy’n achosi i’r ddelwedd lamu oddi ar y sgrin neu’r cynfas.

Rwyf wedi dal ati i weithio gyda naratif o’r amgylchedd naturiol, a thrwy archwilio cynildeb ac arlliwiau systemau naturiol, eu cysylltu â’r holl ystyron y byddwn ni’n eu magu drwy ein profiadau.

Rwyf wedi bod yn ceisio mynegi’r ffrâm weld ehangach sy’n cynnwys dealltwriaeth o’r unigolyn fel rhan o gyfanrwydd cysylltiedig.

Mae rhew yn cysylltu popeth oddi mewn i’w hunan, wedi fferru mewn amser sy’n ceisio gwneud hynny’n union – rhewi amser er mwyn i bawb ei fwynhau.

Rwy’n ymwneud llawer â materion ecolegol yng Nghymru, am mai natur oedd fy mywyd; mae ffotograffiaeth a chynrychioli hwnnw wedi chwarae rhan fawr.

Gobeithio y byddwch chi’n mwynhau’r gwaith gymaint ag yr wyf wedi mwynhau ei gynhyrchu ar eich cyfer.