3-DIMENSIWNBen Dearnley

Chwilio am yr Ysbryd Mewnol

Ac yntau wedi’i eni yn y Clos yn Eglwys Gadeiriol Caersallog, ble roedd ei ddiweddar dad yn organydd, treuliodd Ben lawer o’i fywyd ynghanol sain cerddoriaeth.

Pan ddaeth ei dad yn Bennaeth Cerdd yn Eglwys Gadeiriol St Paul, treuliodd Ben ei flynyddoedd cynnar wedi’i amgylchynu gan fawredd cerddoriaeth a cherfluniau o’r radd flaenaf. Mae hyn wedi bod yn ddylanwad mawr o dan yr wyneb yn ei waith – a daeth yn atseiniol o fawreddog yn 2012 yn ystod ei arddangosfa fawr o gerfluniau efydd yng Nghadeirlan Caersallog ar gyfer Gemau Olympaidd 2012.

“Mae fy nghysylltiad â’r ffurf hwn o fynegiant greddfol wedi rhoi mewnwelediad anghyffredin i mi o ran fy null o fynd i’r afael â cherflunio, ynghyd â chariad dwfn at feistri’r gorffennol: Rodin, Michelangelo a Canova. Mae gan bob un o’r cerflunwyr hyn un peth yn gyffredin – maen nhw oll yn ymwneud â’r ffigwr a’i natur fynegiannol, â gwirionedd a harddwch.”

Ar ôl 20 mlynedd fel technegydd offerynnau cerddorol, ailhyfforddodd Ben fel cerflunydd ym Mhrifysgol Llundain Camberwell, ac yn ystod y 10 mlynedd ers hynny, daeth yn adnabyddus yn rhyngwladol am ei weithiau ffigurol. Mae’r naratif y bydd yn ei greu’n asio technegau meistri cerflunio’r gorffennol â’r deunyddiau naturiol gorau, a chan ddefnyddio dull cyfoes ar yr un pryd. Bydd yn tynnu’r gwyliwr i mewn i ddeialog bersonol â’r cerflun drwy amlygu ysbryd y ffigwr oddi mewn, gan adlewyrchu gwirionedd mewnol y deunydd.

Gwelir ei waith yn Academi Gerdd Frenhinol Llundain, ac mewn casgliadau preifat ledled y byd. O ganlyniad i gomisiynau cyhoeddus mawr yn ninasoedd Caerfaddon a Bryste, a chleientiaid corfforaethol fel BT, Aviva a Bacardi, enillodd Ben enw da rhyngwladol am ansawdd uchel ei waith, ac mae’n artist sydd â bri mawr ar ei waith gan gasglwyr.

Please bare with us whilst we make changes to our site

X