CELF GAIN Bryan Evans

Ganwyd Bryan Evans ger Arberth yn 1964 a bu’n byw yn Aberdaugleddau o 13 oed ymlaen, gan fynychu Ysgol Ramadeg Aberdaugleddau. Astudiodd Gwrs Sylfaen yng Ngholeg Celf a Dylunio Dyfed cyn astudio gradd mewn Celf Gain yng Ngholeg Celf Loughborough Art yng Nghanolbarth Lloegr.

Fel rhan o’i radd, treuliodd Bryan dri mis yng Ngholeg Celf uchel ei barch Glasgow.

Ar ôl cwblhau’i radd, symudodd i Glasgow yn 1988 ac yno y bu’n byw’n bennaf ers hynny, ble bu’n baentiwr a gwneuthurwr print llawn amser. Daeth Bryan yn adnabyddus yn yr Alban am ei baentiadau a phrintiau llawn awyrgylch o barciau, strydoedd ac adeiladau preswyl y wlad, ac fe’i disgrifiwyd yn gofiadwy gan bapur y Glasgow Herald unwaith fel “the new Scottish Impressionist”. Mae wedi arddangos ei waith yn helaeth ledled y Deyrnas Unedig gan gynnwys:

The John Player Portrait Award yn y National Portrait Gallery London
Arddangosfa Agored y Royal Watercolour Society
Cystadleuaeth Dyfrlliw Singer & Friedlander y Sunday Times
The Royal Scottish Society of Watercolour Painters
Royal Glasgow Institute of the Fine Arts
The New English Art Club, Mall Galleries London