CELF GAIN Dez Leeke

Ganed Dez Leeke yn 1960. Bu Dez yn byw yn Sir Benfro ers 3 degawd. Mae wedi bod yn paentio ers cyn cof. Ar ôl derbyn addysg mewn ysgol gelf sefydlodd stiwdio sgrin sidan a’i rhedeg yn llwyddiannus. Oddi yno dilynodd yrfa mewn paentio comisiwn a gwaith ar gyfer arddangosfeydd

Cafodd gomisiynau lluosog, o waith cyhoeddus i enwogion, fel y diweddar Michael Bentine. Arddangosfeydd unigol ym Mhrydain ac America.

Dau ymddangosiad ar deledu’r BBC a buddugoliaeth mewn cystadleuaeth genedlaethol, gyda chydnabyddiaeth gan y diweddar Dywysoges Margaret. Ymhlith gwaith a gyhoeddwyd mae calendrau a chardiau cyfarch ar gyfer Royal Print Ltd a Medici.

Bydd Dez yn treulio oriau lawer ar leoliad, gan ddefnyddio pob math o gyfrwng i ddal ei wrthrychau, o frwsh i gyllell lydan, o ddyfrlliw i olew. Mae symud i Sir Benfro wedi dod â gwerthfawrogiad newydd sbon yn ei sgil at y golau a’r ffurfiau a geir yn y dirwedd unigryw hon.

Please bare with us whilst we make changes to our site

X