CREFFT GAIN Howard Jones

A minnau’n gweithio tu allan gymaint ag y gallaf, y tywydd, golau a hanes lleol sy’n dylanwadu fwyaf ar fy ngwaith.

O fewn yr elfennau hyn y byddaf yn chwilio am fy siapiau, fy ansawdd a’r llinell storïol. Fy mwriad yw cyfleu’r math o wrthdaro rhwng yr hyn sy’n fyrhoedlog a’r hyn sy’n hynafol a diamser.

Y ffurf strwythurol sy’n dod gyntaf bob amser. Mae fel pe bai’n cyflwyno’i hun drwy linellau ac onglau, ac yna daw gwrthgyferbyniad tonyddol, ac yna’r ansawdd. Rhywle yn yr ansawdd y bydd y llinell storïol yn esblygu. Rwy’n chwilio am y marciau y bydd pobl yn eu gwneud ar y tir.

Yn ymarferol, rwyf wedi astudio gweithiau nifer o artistiaid ar hyd y blynyddoedd a rhoi cynnig ar sawl techneg wahanol ganddyn nhw. O ganlyniad, ymddengys i mi fod pethau sy’n cael eu dysgu’n ail-law yn magu gwerth unigryw yn rhinwedd y ffaith y byddwn ni’n eu dehongli yn ein ffordd ein hunain bob amser.

Y dechneg baentio sy’n dylanwadu fwyaf ar fy ngwaith ar hyn o bryd yw archwiliad parhaus i’r gwaith o ddod o hyd i ffyrdd gwahanol o roi paent ar bapur. Mae’r dull hwn yn golygu cyflwyno pigmentau cyfoethog ag un brwsh ac yna taenu’r gymysgedd tra bo’n dal yn wlyb â brwsh arall. Math o dechneg cyflwyno a thaenu.

Caf fy nylanwadu gan artistiaid cynharach fel John Blockley, Joan Eardley, Osi Rhys Osmond, John Piper ac ar hyn o bryd, arddulliau cyfoes David Tress, Chein Chung Wei, a Jamie Wyeth. Mae’r unigolion hyn yn dal un peth yn gyffredin yn fy marn i, sef y gallu i gyfleu emosiwn mewn agweddau syml, cyffredin ar fywyd beunyddiol. Fy uchelgais yw cyflawni’r nodweddion hyn yn fy ngwaith fy hun. Fy nod yw annog y gwyliwr i edrych y tu hwnt i arwyneb y deunydd pwnc. Hoffwn iddyn nhw ymgysylltu nid yn unig ar lefel weledol ond ar lefelau deallusol ac emosiynol yn ogystal. Mae celf werinol wedi fy nenu’n fawr hefyd, ac efallai y bydd yn chwarae rhan mewn datblygiadau yn y dyfodol.