CREFFT Jade Sims

Jade Sims yw “Olla! Homeware”

Mae’r dylunydd, gwneuthurwr a cheramegydd ifanc sydd newydd raddio, Jade Sims o Aberdaugleddau, wedi bod ar dân dros y celfyddydau o oedran ifanc, ond dim ond yn ystod blwyddyn olaf ei gradd ym Mhrifysgol Met Caerdydd, ar ôl dilyn Cwrs Sylfaen yng Ngholeg Penfro a mynychu Ysgol Aberdaugleddau, y mae hi wedi dechrau gweithio gyda cherameg. “Y pethau annisgwyl cyson a ddatgelir sy’n fy ngyrru ymlaen i arbrofi a datblygu”, esboniodd hi.

Mae “Olla! Homeware” – a grëwyd gan y fyddin un-ferch Jade Sims, yn gyfres o eitemau hwyliog ac anarferol a ddyluniwyd fel casgliad cerameg i’w ddefnyddio yn y cartref. Roedd Jade yn awyddus i gael brand er mwyn datblygu’i chyfres, felly dewisodd yr enw “Olla” sef y gair Lladin am botyn.

Esbonia: “Gan ddwyn fy ysbrydoliaeth oddi wrth baletau ‘vintage’, mae darnau Olla! yn glasurol, ond wedi’u creu â thro cyfoes, gan beri eu bod yn ddiamser waeth beth fo’r ffasiynau sy’n newid yn barhaus. Drwy ddefnyddio deunyddiau cyfun, cleiau amrywiol a phalet o liwiau gwydrin, gellir addasu pob darn yn ôl chwaeth bersonol yr unigolyn neu’r cartref newydd ble bydd y darn yn byw.”
“Oherwydd fy mod i’n dwlu ar biwter, roedd hi’n anorfod fy mod i’n mynd i gyfuno’r deunyddiau. Arweiniodd hyn at dri chanlyniad – daliwr cwpanau, gwddf ffiol a chlawr â llwy. Mae llyfnder llathr gwrthgyferbyniol y metel yn eistedd yn berffaith ochr yn ochr ag ansawdd mat y serameg.”
Mae holl ddarnau Olla! yn hardd o ymarferol, ac fe’u crëwyd er mwyn rhyngweithio’n gadarnhaol ac er mwyn eich denu i ddefnyddio a chreu eich darnau eich hun.