CELF GAIN Ken Maycock

Ac yntau wedi ymddeol yn ddiweddar o fod yn athro Celf Gain, mae Ken Maycock yn byw yn Sir Benfro drwy’r amser erbyn hyn, ar ôl bod yn berchen ar dŷ haf yma ers tua 10 mlynedd.

Ar ôl astudio yn Ysgol Gelf Gain Slade am chwe blynedd, yr unig swydd ddysgu a gafodd erioed oedd yng Ngholeg Dulwich, Llundain, am 29 mlynedd – gyda bwlch o flwyddyn yn unig i dderbyn Ysgoloriaeth Deithiol Boise.

Drwy gydol y cyfnod hwn yn ei fywyd, byddai’n parhau i arddangos ei waith a gwnaeth hynny ers 1983, pan ddewiswyd ei waith ar gyfer arddangosfa “The Pick of Undergraduate Art” gyda Christie’s Fine Art.

Cynhaliwyd y rhan fwyaf o’i arddangosfeydd mewn orielau mawr eu bri yn Llundain, fel The Cadogan Contemporary, Dulwich Picture Gallery, Leighton House, Llundain ac ati.

Ein braint fu ei groesawu i Lanyrafon am y tro cyntaf yn Netholiad ‘Gwaed Newydd’ yn 2015.

“Byddaf yn ceisio paentio o’r hyn a welaf yn uniongyrchol, a phrin y byddaf yn gwneud darluniau rhagbaratoadol; bydd yr holl ddarlunio’n mynd i mewn i’r paentiadau.”