CREFFT Mike Davies

Ac yntau wedi byw yn Sir Benfro am fwy o amser nag y mae’n dymuno cofio, mae Mike bellach yn gweithio o’i gartref a’i stiwdio ym Maenorbŷr.

Ef yw’r drydedd genhedlaeth o ofaint yn ei deulu, ac yn fwy diweddar astudiodd Gerflunio Celf Gain (BA Anrhydedd) yn Ysgol Gelf Gorllewin Cymru yng Nghaerfyrddin.

Mae gan Mike ysfa ddi-baid dros weithio gyda haearn gyr a dur. Bydd y rhan fwyaf o bobl yn meddwl yn syth am y rhain fel pethau cryf a thrwm, a ddefnyddir yn helaeth ym myd diwydiant – deunyddiau oer a difywyd. Prin iawn fydd y bobl fydd yn eu cysylltu â’r ffurfiau ysgafn, cywrain, llifeiriol y gellir eu cyflawni gyda’r dechneg ofannu.
Pan fyddan nhw’n cael eu cynhesu i dymheredd gofannu, bydd eu nodweddion yn newid yn llwyr, gan eu galluogi i gael eu trin a’u trafod i unrhyw siâp a ddymunir. Ar ôl iddynt oeri, cânt eu crynhoi’n ffurf newydd. Mae gofannu’n anadlu bywyd ac egni i mewn i ddeunydd, gan ei drawsnewid yn wrthrychau y mae’n rhaid i chi eu cyffwrdd. Drwy ddal y gwaith haearn yn eich dwylo, teimlo’r ansawdd amrywiol, gallwch brofi grym a bywyd y crefftwaith.

Dyma drawsnewidiad sy’n diddori ac yn ysbrydoli Mike i arbrofi gyda’r corff hwn o waith, gan ddefnyddio cyfuniad o dechnegau traddodiadol a chyfoes.
Mae dewis creu gyda deunyddiau a daflwyd i ffwrdd neu a adferwyd wedi bod yn agoriad llygad, ac mae wedi bod yn gyflwyniad rhagorol i weithio â deunyddiau eraill fel copr. Drwy barhau i weithio gyda chyneddfau a nodweddion y deunyddiau, mae Mike yn gobeithio datblygu fel artist.

Please bare with us whilst we make changes to our site

X