CELF GAIN Ros Burling

Cefais fy ngeni ar benrhyn Gŵyr a’m haddysgu yn Abertawe.

Rwyf wedi byw yn Awstralia, Swydd Caer, Swydd Amwythig, Môn, Powys ac ar hyn o bryd rwy’n byw yn Sir Benfro.

Addysgais fy hun, drwy fod yn braslunio’n barhaus ar bob ennyd sbâr. Ar ôl mynychu cyrsiau dyfrlliw, un yn arddull yr artist Prydeinig John Yardley, cefais fy rhwydo, ac nid wyf wedi rhoi’r gorau i baentio ers hynny. Rwy’n fam i ddwy ferch, ac yn fam-gu.