CELF GAIN A CHREFFT Ruth Sargeant

Gwaith cyfrwng cymysg, wedi’i hydreiddio â manylder ac awyrgylch tirwedd Sir Benfro, gan ganolbwyntio ar bob trothwy ac ymyl sy’n ffinio profiadau.

Esblygwyd mewn ymateb i ddeunydd dan ddylanwad tân a dŵr, a chan bendilio rhwng yr ymwthgar a’r bregus, mewn ymdrech i fynegi’n farddonol gyda min benywaidd penodol.

Prif ddylanwad yw’r Mynegianwyr Haniaethol, ond gan dderbyn yr angen anorfod bron i gael ystyr cynrychioliadol ar ran y gwyliwr a’r gwneuthurwr.

Crefft