CYMRU GYFOESCystadleuaeth

GWOBRAU.
Gwobr 1af : £5,000.
Canmoliaeth Uchel(2D): £2,000.

Canmoliaeth Uchel(3D): £2,000

 

£1,000: Gwobr i arlunwyr a aned, addysgwyd neu sy’n byw yng Nghymru.
£1,000: Gwobr Arlunydd Ifanc (25 oed ac iau).
£1,000: Gwobr y Cyhoedd.

Mwy o wybodaeth

ARDDANGOSFEYDD CYFREDOL Yn cael eu harddangos nawr

Ein sioe Nadolig flynyddol yn arddangos ein hartistiaid preswyl a’n gwneuthurwyr crefft. Y ddau yn y Waterfront Gallery a’r Oriel Grefftau yn Agamemnon House.

WATERFRONT GALLERYArddangosfeydd

CROESO I 2019: TYMOR CYFFROUS O GELF, CREFFT, FFOTOGRAFFIAETH, GEMWAITH A CHERFLUNIAU O BOB CWR O GYMRU.

Mae’r arddangosfa bresennol yn Waterfront Gallery yn cynnwys gwaith artistiaid dyfrlliw, acrylig, olew a chyfryngau cymysg, sef Jan Palin, Pauline Latham, Anne Farrall Doyle, Ilona David, Helen Barrack, Adrian John, Cynthia Morgans Hurley, Ray Burnell, Howard Jones, Neil Stokes, John Cahill, Jan Parry, Lynn Parr, Bill Lowe, Peter Jones, Ken Maycock, Tina Lewis, Barbara Price, Lyn Parr, Ernie Merfil, Sian Jones, Rosemary Graham ac Ann Parr.
Mae gwaith y ffotograffwyr Heather Bennet, Philip Clarke, Paul Richards a Gina Hughes, a’r cerflunwyr Ben Dearnley, Luke Kite a Sally Amoore hefyd yn rhan o’r arddangosfa.
O ran y cerameg a’r crochenwaith sydd i’w weld mae gwaith Duncan Browning, Neil Curran, Jade Sims a Marion Walker. Yn ogystal ceir gwaith papier-mâché gan Juanita Humphries, gwaith gwydr gan Moriath Glass a Suw Thorne a thecstiliau gan Riitta Sinkonen Davies a Joy Jenkins. Mae gemwaith Bobbie Jacobs, Sally Williams, Donna Jones a Grenville & Carlisle hefyd yn cael eu harddangos.

Digwyddiadau’r Dyfodol

Sioe Ysgol Sir Benfro31 Ionawr- 29 Chwefror 2020
Sioe Gwanwyn5 Mawrth