Ymweld â Ni

Mae’r Waterfront Gallery yn cefnogi artistiaid sydd wedi ennill eu plwyf a rhai ar eu prifiant sy’n gweithio ar draws cyfryngau o baentio a cherflunio i ffotograffiaeth. Lleolir yr oriel ym Marina Aberdaugleddau, yn yr Hen Lofft Hwyliau ar Gei Discovery, ac mae ganddi olygfa dros brysurdeb y Marina â’i gychod a llongau pysgota. Ystyrir yr Waterfront Gallery fel un o leoliadau arddangos mwyaf blaengar Cymru, a fydd cyn bo hir yn arddangos gwaith rhyngwladol fel rhan o gystadleuaeth a rhaglen arddangos Cymru Gyfoes ar gyfer 2019-20, yn ogystal â pharhau i hybu doniau lleol drwy gynnig interniaethau i fyfyrwyr sy’n gadael ysgol a choleg. Rydym ni’n rhagweld y bydd y rhaglen ryngwladol hon yn datblygu i fod yn ŵyl bob dwy flynedd i ddathlu celf dau ddimensiwn a thri dimensiwn.

Mae hi’n werth ymweld â’r oriel, ac ar y Marina ceir hefyd amgueddfa, nifer o siopau a lleoedd bwyta, a digonedd i’w weld, felly beth am neilltuo diwrnod i ddod yma. Yn yr un adeilad â’r oriel, mae Coco’s, bwyty deniadol a chroesawgar iawn sy’n gweini bwyd rhagorol, ac sy’n boblogaidd gyda’n hymwelwyr bob amser. Rydym ni’n agos at yr orsaf drenau ac at wasanaethau bws, ac i’r rheiny sy’n dod mewn car, mae digon o le i barcio’n rhad ac am ddim.

The Waterfront Gallery

The Old Sail loft
Discovery Quay
Y Dociau
Aberdaugleddau
Sir Benfro
SA73 3AF

Mae casgliad gwych o gelfyddyd gain, cyfryngau cymysg, ffotograffiaeth, tecstiliau, cerfluniau ac efyddau i’w canfod yn yr oriel. Yn 2019 fe lansiwyd ein cystadleuaeth ryngwladol agored ‘Cymru Gyfoes’ y gobeithiwn ei pharhau yn flynyddol, gyda’r arddangosfa gyntaf o waith dethol yn digwydd rhwng 7-29 Hydref. Bydd y gwaith yna yn teithio i’r Mall Galleries yn Llundain. Cynhelir arddangosfeydd drwy gydol y flwyddyn gyda chyfraniadau gan ein hartistiaid preswyl ac artistiaid sy’n ymweld.

Waterfront Gallery Crafts

4 Agamemnon House
Nelson Quay
Aberdaugleddau
Sir Benfro
SA73 3AY

Mae Waterfront Gallery Crafts yn arddangos arloesedd ac amrywiaeth y gwaith a gynhyrchir gan ein hartistiaid crefft, gan gynnwys gwaith cerameg, papier-mâché, gemwaith, gwydr, efydd, metel a gwaith coed. Mae gennym hefyd ddetholiad o brintiau, cardiau a llyfrau.

AR FWS A THROED

I’r ymwelwyr sy’n teithio ar hyd Ffordd yr Arfordir, dim ond siwrnai fer ychwanegol sydd ei angen i gyrraedd Aberdaugleddau, penrhyn Dale a dyfrffordd y ddau Gleddau, yr ail harbwr naturiol mwyaf yn y byd, lle gellir ddod o hyd i ogofau cyfrinachol a thraethau hudol.

Mae dewis o gludiant bws i’w fwynhau fel gwasanaethau arfordirol y ‘Puffin Shuttle’. Gellir mwynhau tripiau cychod o Harbwr Aberdaugleddau, yn ogystal â llety gwyliau braf. Mae Aberdaugleddau wedi ei leoli ar Lwybr Arfordir Cymru / Sir Benfro, gyda’r llwybr yn ymlwybro drwy ddociau a harbwr Aberdaugleddau lle gellir mwynhau saib cyfleus am ddiod neu bryd o fwyd, neu hyd yn oed rhywfaint o siopa.

YN Y CAR

I gyrraedd mewn car, bydd yr A40 o Gaerfyrddin yn dod â chi i Hwlffordd sydd 7 milltir i ffwrdd, neu gellir mynd ar ffordd arall o Gaerfyrddin drwy adael yr A40 yn Sanclêr a mynd ar yr A477 i Ddoc Penfro, sy’n mynd â chi dros Bont Cleddau i Aberdaugleddau. Mae digon o le parcio ar Discover Quay lle mae’r oriel.

AR Y TRÊN

Mae cyrraedd ar y trên yn opsiwn arall o ystyried bod gorsaf Aberdaugleddau 200 llath o’r oriel a Harbwr Aberdaugleddau, yn ogystal â’r cysylltiadau bws lleol.

ORIAU AGOR

Dydd Mawrth – Dydd Sadwrn
10.30yb–4:30yh

Ar gau dros ginio
12:30yh-1yh