Oriel Gelf Aberdaugleddau

Mae’r oriel unigryw 3,000 troedfedd sgwâr bellach yn arddangos gwaith rhyw 50 o artistiaid a gweithwyr crefft lleol yn rheolaidd, ynghyd â gwaith artistiaid preswyl ac arddangosfeydd amrywiol sy’n newid drwy gydol y flwyddyn.

Arddangosir paentiadau celf gain mewn dyfrlliw, olew, paent acrylig, cyfryngau cymysg, darluniau a phrint ochr yn ochr â cherfluniau, cerameg, crochenwaith, gwaith pren a metel, tecstilau, ffotograffiaeth, gwydr a gemwaith.

Sefydlwyd tref Aberdaugleddau yn 1793, wedi i Syr William Hamilton gael Deddf Seneddol yn 1790 i sefydlu porthladd yn yr ardal. Yn hanesyddol, defnyddiwyd yr harbwr naturiol fel porthladd ers y Canol Oesoedd, yn fan aros yn ystod teithiau i Iwerddon ac fel lloches gan y Llychlynwyr. Yn Gymraeg, daw enw’r dref o’i lleoliad ar aber afon Cleddau, a elwir weithiau yn afon Daugleddau, wedi ei ffurfiad o gydlifiad afon Cleddau Ddu ac afon Cleddau Wen.

Tarw Efydd

CYMRU GYFOES

Cystadleuaeth agored ryngwladol ar gyfer Gwaith celf 2D a 3D mewn unrhyw gyfrwng ag eithrio ffotograffiaeth yw Wales Contemporary / Cymru Gyfoes.

Gwahoddir arlunwyr i gyflwyno Gwaith sydd wedi’i ysbrydoli gan Gymru, yn hanes hynafol y wlad, ei hanes celf, ei threftadaeth, ei thirwedd (yn wledig, trefol neu wleidyddol) a’i diwylliant cyfoes.

Yn dilyn galwad am geisiadau a welodd mwy na 1100 o ddarnau celf yn cael eu cyflwyno o bob rhan o’r byd, dewiswyd 150 o ddarnau ar gyfer ail Arddangosfa Cymru Gyfoes yn y Waterfront Gallery yn Aberdaugleddau, Sir Benfro rhwng 13 Tachwedd a 30 Rhagfyr 2020, ac yn oriel OXO yn Llundain yng Ngwanwyn 2021.

Darganfod Mwy

Wales Contemporary 2020 competition and exhibition
Let Silence Speak by Bryan Evans, Artist

Please bare with us whilst we make changes to our site

X