Dyddiadau Allweddol Cymru Gyfoes

Oherwydd cyfyngiadau covid-19 bu’n rhaid i ni newid rhai o’r dyddiadau arddangos sydd i’w gweld isod:

 • Dydd Iau, 12 Tachwedd 2020: golygfa agoriadol a phreifat yn Oriel y Glannau, Aberdaugleddau, trwy wahoddiad yn unig.
 • Dydd Gwener, 13 Tachwedd 2020: arddangosfa yn agor i’r cyhoedd yn Oriel y Glannau.
 • Dydd Sul, 15 Tachwedd 2020: Diwrnod agored a golygfa breifat artistiaid yn Oriel y Glannau, trwy gadw lle yn unig.
 • Dydd Mercher, 30 Rhagfyr 2020: arddangosfa’n cau yn Oriel y Glannau.
 • Dydd Iau, 25 Chwefror 2021: arddangosfa’n agor yn gallery@OXO, Llundain.
 • Dydd Sul 7 Mawrth 2021: arddangosfa’n cau yn gallery@OXO.
Dyddiadau Allweddol Cymru Gyfoes

ARDDANGOSFEYDD CYFREDOLNawr Yn Dangos

Cymru gyfoes

Mae Cymru Gyfoes / Wales Contemporary yn gystadleuaeth agored ryngwladol ar gyfer gwaith celf 2D a 3D mewn unrhyw gyfrwng ac eithrio ffilm a ffotograffiaeth, lle dyfernir chwe gwobr i gyfanswm o £12,000. Bwriad Cymru Gyfoes, a ddatblygwyd gan y Waterfront Gallery ar y cyd â Llywodraeth Cymru, yw dathlu pob agwedd ar y wlad drwy wahodd artistiaid i gyflwyno gwaith a ysbrydolir gan ei hanes hynafol, ei hanes celfyddydol, ei threftadaeth, ei thirwedd (gwledig, trefol neu wleidyddol) a’i diwylliant cyfoes.

Mae’r Waterfront Gallery yn Fenter Gymdeithasol ac yn Elusen Gofrestredig ac yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf mae wedi dod yn oriel wirioneddol ryngwladol drwy fenter ac arweinyddiaeth David Randell, ei churadur a’i chyfarwyddwr, yn sgil creu Cystadleuaeth Gelf Ryngwladol Cymru Gyfoes yn 2019.

Yn dilyn galwad am geisiadau a welodd mwy na 1100 o ddarnau celf yn cael eu cyflwyno o bob rhan o’r byd – gan gynnwys y DU a Gweriniaeth Iwerddon, Denmarc, Ffrainc, yr Almaen, Sbaen, yr Iseldiroedd, y Weriniaeth Tsiec, Rwmania, Cyprus, Japan, China, Rwsia, Hwngari, Moldova, Chile, Hong Kong, Singapore, Awstralia, UDA a Chanada i gyd wedi’u cynrychioli – dewiswyd 150 o ddarnau ar gyfer ail Arddangosfa Cymru Gyfoes yn y Waterfront Gallery yn Aberdaugleddau, Sir Benfro rhwng 13 Tachwedd a 30 Rhagfyr 2020, ac yn oriel OXO yn Llundain yng Ngwanwyn 2021.

Rydym yn ddiolchgar iawn i’r canlynol:

 • Panel beirniadu 2020 am eu holl waith caled a’u hiwmor da wrth ddewis arddangosfa mor wych: yr artist Basil Beattie RA, yr arlunydd a’r athro emeritws Gerda Roper a’r cerflunydd Sebastian Boyesen.
 • Ein noddwyr gwerthfawr Rob Thompson a Tessa Prior, Valero Petroleum, Awdurdod Porthladd Aberdaugleddau, George James, a’r Waterfront Gallery.
 • Ein partneriaid, Parker Harris, Llundain, y mae eu cefnogaeth wych wedi helpu i wneud hyn yn bosibl.
 • ‘Croeso Cymru’ am eu cyngor a’u cefnogaeth.
 • Ein nifer fach ond cefnogol o wirfoddolwyr na fyddai hyn wedi bod yn bosibl hebddynt.

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid trwy’r Gronfa Arloesi Cynnyrch Twristiaeth (TPIF) a gefnogir trwy Raglen Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014 – 2020, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig (EAFRD) a Llywodraeth Cymru. Nod y Gronfa yw annog syniadau cynnyrch arloesol newydd drwy weithio mewn partneriaeth a fydd yn cael mwy o effaith ac yn denu mwy o ymwelwyr.

Cymru Gyfoes 2020
Cymru Gyfoes Wales Contemporary 2020

Digwyddiadau yn y Dyfodol

Cymru gyfoes @ OXO GALLERY, LLUNDAIN

Mae Cymru Cymoes yn gystadleuaeth agored ryngwladol ar gyfer gwaith celf 2D a 3D mewn unrhyw gyfrwng ac eithrio ffotograffiaeth. Gwahoddir artistiaid i gyflwyno gwaith sydd wedi’i ysbrydoli gan hanes hynafol Cymru, ei hanes celf, ei threftadaeth, ei thirwedd (gwledig, trefol neu wleidyddol) a’i diwylliant cyfoes.

Gwahoddir artistiaid i gyflwyno gwaith sydd wedi’i ysbrydoli gan hanes hynafol Cymru, ei hanes celf, ei threftadaeth, ei thirwedd (gwledig, trefol neu wleidyddol) a’i diwylliant cyfoes.

Dewiswyd glanfa eiconig Twr Oxo sydd wedi’i lleoli ar y llwybr cerdded glan yr afon ar y prysur South Bank yn arddangos yr arddangosfa yng Ngwanwyn 2021

Dyddiadau’r Arddangosfa yn Oriel y Glannau (Waterfront)

 • Dydd Gwener, 13 Tachwedd 2020: arddangosfa’n agor i’r cyhoedd
 • Dydd Mercher, 30 Rhagfyr 2020: arddangosfa’n cau

Dyddiadau’r Arddangosfa yn gallery@OXO, Llundain.

 • Dydd Iau, 25 Chwefror 2021, arddangosfa’n agor yn gallery@OXO
 • Dydd Sul 7 Mawrth 2021: arddangosfa’n cau yn gallery@OXO.

Pe bai sefyllfa COVID yn golygu newidiadau pellach i ddyddiadau, ac yn arwain at bobl yn methu ymweld â’r arddangosfa, mae Oriel Y Glannau yn paratoi arddangosfa rithwir y gellir ei gweld ar-lein.

Oriel Oxo yn Llundain yn arddangos gweithiau a gyrhaeddodd rownd derfynol 2020 Cyfoes Cymru 2020
Cystadleuaeth celf gyfoes ryngwladol yn Aberdaugleddau yn Oriel OXO