Ailagor ddydd Gwener 3ydd o Orffennaf

Rydym yn falch iawn o roi gwybod ichi fod Oriel y Glannau wedi ailagor ddydd Gwener 3 Gorffennaf am 10.30 y bore.

Bydd pellter cymdeithasol wrth gwrs yn berthnasol ynghyd â’r arwyddion priodol yn yr adeilad i sicrhau profiad gwylio a siopa diogel. Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu chi i The Old Sail Loft unwaith eto a dangos gweithiau newydd cyffrous i chi gan artistiaid a chrefftwyr hen a newydd

Spring Re-awakening and 2020 Summer Exhibition

ARDDANGOSFEYDD CYFREDOLNawr Yn Dangos

Gan ailagor ddydd Gwener 3 Gorffennaf am 10:30 am rydym yn arddangos parhad o’n Sioe Ail-Ddeffroad Gwanwyn (wedi’i dorri’n fyr oherwydd COVID-19) ac rydym bellach wedi uno â’n Arddangosfa Haf 2020. Yn cau dydd Sadwrn 26 Medi 2020.

Fel elusen rydyn ni’n gwerthu’r gweithiau celf sy’n cael eu harddangos yn ein harddangosfeydd i gefnogi’r artistiaid o Gymru rydyn ni’n gweithio gyda nhw!

Spring re-awakening
Spring re-awakening exhibition now open!

Digwyddiadau yn y Dyfodol

Cymru gyfoes

Cymru Cymoes yn gystadleuaeth agored ryngwladol ar gyfer gwaith celf 2D a 3D mewn unrhyw gyfrwng ac eithrio ffotograffiaeth. Gwahoddir artistiaid i gyflwyno gwaith sydd wedi’i ysbrydoli gan hanes hynafol Cymru, ei hanes celf, ei threftadaeth, ei thirwedd (gwledig, trefol neu wleidyddol) a’i diwylliant cyfoes.

Ochr yn ochr â Chymru Cyfoes dyddiadau’r arddangosfa yn y Glannau yw 6 i 26 Tachwedd 2020. Dyddiadau’r Arddangosfa yn Oriel OXO yw 25ain Chwefror i 6ed Mawrth 2021.

Cymru Gyfoes 2020 - gwnewch gais nawr
Cymru Gyfoes 2020