Amdanom Ni

Lleolir Waterfront Gallery yn yr Hen Lofft Hwyliau, adeilad Rhestredig Gradd II ar lan y cei yn Nociau Aberdaugleddau yn Sir Benfro, ac fe’i hystyrir yn gyffredinol fel un o orielau celf gorau de Cymru. Arddangosir paentiadau celf gain mewn dyfrlliw, olew, paent acrylig, cyfryngau cymysg, darluniau a phrint ochr yn ochr â cherfluniau, cerameg, crochenwaith, gwaith pren a metel, tecstilau, ffotograffiaeth, gwydr a gemwaith.

Amdanom Ni: Waterfront Gallery

Tua dechrau 2019, llwyddodd cais a wnaed gan yr oriel am Arian Ewrop, drwy gyfrwng Croeso Cymru, ar gyfer prosiect cyffrous iawn o’r enw ‘Ysbrydolwyd gan Gymru’.

Roedd y prosiect yn cynnwys cystadlaethau celf rhyngwladol yn 2019 a 2020 dan y teitl ‘Wales Contemporary / Cymru Gyfoes’ ar gyfer gweithiau dau a thri dimensiwn gyda’r brîff ‘Inspired by Wales / Ysbrydoli gan Cymru. Yn dilyn llwyddiant ysgubol cystadleuaeth 2019, a’r arddangosfeydd dilynol yn Oriel y Glannau ac Orielau Mall, Llundain, rydym yn wirioneddol falch o ddangos arddangosfa 2020, i fod ar waith yn fuan. Bydd gweithiau dau a thri dimensiwn yn cael eu dangos yn ffurfio’r 155 o weithiau a ddewiswyd gan ein beirniaid, yr artist Basil Beattie RA, yr arlunydd a’r athro emeritws Gerda Roper, a’r cerflunydd Sebastien Boyesen.

Mae arddangosfa rithwir hefyd yn cael ei pharatoi fel y gall y bobl hynny na allant ymweld â hi ei hedmygu ar-lein.

Fel elusen rydyn ni’n gwerthu’r gweithiau celf sy’n cael eu harddangos yn ein harddangosfeydd i gefnogi’r artistiaid o Gymru rydyn ni’n gweithio gyda nhw!

Amdanom Ni

Lleolir Waterfront Gallery yn yr Hen Lofft Hwyliau, adeilad Rhestredig Gradd II ar lan y cei yn Nociau Aberdaugleddau yn Sir Benfro, ac fe’i hystyrir yn gyffredinol fel un o orielau celf gorau de Cymru. Arddangosir paentiadau celf gain mewn dyfrlliw, olew, paent acrylig, cyfryngau cymysg, darluniau a phrint ochr yn ochr â cherfluniau, cerameg, crochenwaith, gwaith pren a metel, tecstilau, ffotograffiaeth, gwydr a gemwaith.

Bu’r adeilad eiconig hwn yn gwasanaethu llongau hela morfilod Nantucket yn wreiddiol, a ddaeth i’r dref yn 1793 i ddarparu olew ar gyfer goleuo strydoedd dinasoedd Prydain. Mae’r oriel unigryw 3,000 troedfedd sgwâr bellach yn arddangos gwaith rhyw 50 o artistiaid a gweithwyr crefft lleol yn rheolaidd, ynghyd â gwaith artistiaid preswyl ac arddangosfeydd amrywiol sy’n newid drwy gydol y flwyddyn.

Crybwyllwyd y syniad o gael oriel ar lan y cei yn ôl cyn belled â diwedd y 1900au, ac agorwyd oriel yno fel rhan o ailddatblygu Dociau Aberdaugleddau gan Ei Uchelder Brenhinol y Tywysog Charles yn 1992. Bu’n rhaid aros tan 2003 er mwyn gweld atgyfodi’r lle ar ffurf y Waterfront Gallery, cwmni nid-er-elw, a dderbyniodd statws elusennol yn 2008, dan arweiniad David Randell. Nod yr elusen, bryd hynny fel heddiw, yw hybu, cefnogi a datblygu celf a chrefft yn Sir Benfro ac yng Nghanolbarth, Gorllewin a De-orllewin Cymru.

Amdanom Ni: Waterfront Gallery

Tua dechrau 2019, llwyddodd cais a wnaed gan yr oriel am Arian Ewrop, drwy gyfrwng Croeso Cymru, ar gyfer prosiect cyffrous iawn o’r enw ‘Ysbrydolwyd gan Gymru’.

Roedd y prosiect yn cynnwys cystadlaethau celf rhyngwladol yn 2019 a 2020 dan y teitl ‘Wales Contemporary / Cymru Gyfoes’ ar gyfer gweithiau dau a thri dimensiwn gyda’r brîff ‘Inspired by Wales / Ysbrydoli gan Cymru. Yn dilyn llwyddiant ysgubol cystadleuaeth 2019, a’r arddangosfeydd dilynol yn Oriel y Glannau ac Orielau Mall, Llundain, rydym yn wirioneddol falch o ddangos arddangosfa 2020, i fod ar waith yn fuan. Bydd gweithiau dau a thri dimensiwn yn cael eu dangos yn ffurfio’r 155 o weithiau a ddewiswyd gan ein beirniaid, yr artist Basil Beattie RA, yr arlunydd a’r athro emeritws Gerda Roper, a’r cerflunydd Sebastien Boyesen.

Mae arddangosfa rithwir hefyd yn cael ei pharatoi fel y gall y bobl hynny na allant ymweld â hi ei hedmygu ar-lein.

Yr adeilad rhestredig Gradd II yw’r adeilad ail hynaf yn Nociau a Marina Aberdaugleddau, ac mae’n hawdd ei gyrraedd ar yr heol, y rheilffordd, mewn bws a chwch. Ceir digonedd o barcio a lle i angori gerllaw, ac mae gwasanaethau bws a thrên rheolaidd ar gael o gerdded am ddau funud.

Fel elusen rydyn ni’n gwerthu’r gweithiau celf sy’n cael eu harddangos yn ein harddangosfeydd i gefnogi’r artistiaid o Gymru rydyn ni’n gweithio gyda nhw!