q John Cahill – The Waterfront Gallery

CELF GAIN John Cahill M.A (R.C.A)

 

Byddaf yn defnyddio darluniau neu ffotograffau’n gyfeiriad er mwyn cael pwynt cychwynnol yn aml, gan ddechrau gyda phaent sydd wedi’i deneuo’n fawr, a brwsh sabl mawr ar gyfer mapio’r prif gyfansoddiad er mwyn fy ngalluogi i wneud unrhyw newidiadau’n hawdd.

Fe ddowch o hyd i mi’n aml yn cerdded o gwmpas tirwedd wledig Cwm Cych, gogledd Sir Benfro, ble rwy’n byw.

Er fy mod i’n defnyddio natur a’r byd o’m cwmpas yn bwnc, dydw i ddim yn teimlo pwysau i lynu wrth yr hyn sy’n real, felly yn y stiwdio, y byd oddi mewn i’r llun sy’n cyfri. Mae’r paentiadau’n tarddu o leoliad sydd wedi tanio fy nychymyg, ac efallai y bydd y pwnc yn sefyllian yn y meddwl am fisoedd lawer cyn i mi roi brwsh ar gynfas.

Byddaf yn defnyddio darluniau neu ffotograffau’n gyfeiriad er mwyn cael pwynt cychwynnol yn aml, gan ddechrau gyda phaent sydd wedi’i deneuo’n fawr, a brwsh sabl mawr ar gyfer mapio’r prif gyfansoddiad er mwyn fy ngalluogi i wneud unrhyw newidiadau’n hawdd. Byddaf yn gweithio gan ddefnyddio brwshys llai o faint wrth i mi fynd ymlaen, er mwyn cyflawni ansawdd, tôn a lliw. Mae penderfyniadau’n cael eu gwneud yn barhaus sy’n effeithio ar bopeth yn y llun, a bydd llawer o bensynnu’n digwydd yn y stiwdio. Bydd gen i sawl un ar waith ar yr un pryd yn aml, sy’n gweithio i mi am fy mod i wedyn yn gallu gadael un am rai dyddiau a dychwelyd ato â llygad newydd. Mae’n broses araf, ond fy nod yw creu’r llun gorau bosib.

Yn ystod sawl blwyddyn fel artist llawn-amser, mae John wedi datblygu’i arddull unigryw, nodweddiadol. Drwy ddefnyddio paent sy’n deillio o ddŵr fel gouache ac acrylig ar bapur 100% cotwm trwm, gellir cyfuno technegau gwlyb a sych i fanteisio ar nodweddion tryloyw a phŵl y paent, ac ynghyd â gwynder y papur ei hun, mae e’n gallu rheoli golau ac ansawdd. Mae’r dechneg amlhaenog hon yn defnyddio dabio, dotweithio a phwyntiliaeth i ddisgrifio’r effeithiau a wêl yn y byd o’i gwmpas, ac er bod hyn yn cymryd llawer o amser, mae’r canlyniadau’n llwyr gyfiawnhau’r ymdrech.