Cyfrannwch

Mae Waterfront Gallery yn elusen gofrestredig yn y DU a dderbyniodd statws elusennol yn 2008. Dim ond drwy haelioni ein noddwyr, cyfeillion yr oriel ac ymwelwyr, ac yn bwysig iawn, drwy ymdrechion gwerthfawr ein tîm bach o wirfoddolwyr, ymddiriedolwyr a staff, yr ydym yn gallu cynnal ein rhaglen flynyddol o arddangosfeydd.

Serch hynny, rydym wedi gwneud cais llwyddiannus yn ddiweddar am Gyllid Ewropeaidd drwy gyfrwng Llywodraeth Cymru a Croeso Cymru ar gyfer prosiect a gyflwynwyd gennym.
Mae’r prosiect mewn tair rhan ac mae’n cynnwys:
• cystadleuaeth gelfyddydol ryngwladol ar gyfer gwaith 2 ddimensiwn a gynhelir yn flynyddol
• datblygu gweithdai celf a gwyliau celf yn 2020
• cynorthwyo gyda chreu interniaethau ar gyfer pobl sy’n gadael ysgol a choleg
Mae newyddion am y prosiect wedi chwyddo ein cefnogaeth yn lleol, ac rydym ni’n hynod ddiolchgar am hynny. Er mwyn ein galluogi i barhau i ddatblygu, a chyflawni ein huchelgais, mae croeso mawr i ragor o gefnogaeth bob amser.

Os oes gennych ddiddordeb mewn cefnogi ein gwaith, cysylltwch os gwelwch yn dda â David Randell, Cyfarwyddwr yr Oriel ar 01646 699556 neu e-bostiwch: david.randell@btconnect.com.