CYSTADLEUAETHWeithiau Derbynol

Below are the 75 selected enteries.

O’r 520 o gynigion ar gyfer y gystadleuaeth hon rydym wedi dewis 75 ar gyfer yr arddangosfa hon.

Roedd beirniadu’r gystadleuaeth yn broses hir a oedd yn cynnwys sawl rownd yn y detholiad. O’r diwedd, fe wnaeth y beirniaid ei gyfyngu i gyflwyniad terfynol 75 o weithiau.