Amdanom Ni

Lleolir Waterfront Gallery yn yr Hen Lofft Hwyliau, adeilad Rhestredig Gradd II ar lan y cei yn Nociau Aberdaugleddau yn Sir Benfro, ac fe’i hystyrir yn gyffredinol fel un o orielau celf gorau de Cymru. Arddangosir paentiadau celf gain mewn dyfrlliw, olew, paent acrylig, cyfryngau cymysg, darluniau a phrint ochr yn ochr â cherfluniau, cerameg, crochenwaith, gwaith pren a metel, tecstilau, ffotograffiaeth, gwydr a gemwaith.

Bu’r adeilad eiconig hwn yn gwasanaethu llongau hela morfilod Nantucket yn wreiddiol, a ddaeth i’r dref yn 1793 i ddarparu olew ar gyfer goleuo strydoedd dinasoedd Prydain. Mae’r oriel unigryw 3,000 troedfedd sgwâr bellach yn arddangos gwaith rhyw 50 o artistiaid a gweithwyr crefft lleol yn rheolaidd, ynghyd â gwaith artistiaid preswyl ac arddangosfeydd amrywiol sy’n newid drwy gydol y flwyddyn.

Crybwyllwyd y syniad o gael oriel ar lan y cei yn ôl cyn belled â diwedd y 1900au, ac agorwyd oriel yno fel rhan o ailddatblygu Dociau Aberdaugleddau gan Ei Uchelder Brenhinol y Tywysog Charles yn 1992. Bu’n rhaid aros tan 2003 er mwyn gweld atgyfodi’r lle ar ffurf y Waterfront Gallery, cwmni nid-er-elw, a dderbyniodd statws elusennol yn 2008, dan arweiniad David Randell. Nod yr elusen, bryd hynny fel heddiw, yw hybu, cefnogi a datblygu celf a chrefft yn Sir Benfro ac yng Nghanolbarth, Gorllewin a De-orllewin Cymru.

Tua dechrau 2019, llwyddodd cais a wnaed gan yr oriel am Arian Ewrop, drwy gyfrwng Croeso Cymru, ar gyfer prosiect cyffrous iawn o’r enw ‘Ysbrydolwyd gan Gymru’. Mae gan y prosiect dair rhan:

  • Cystadlaethau celf rhyngwladol yn 2019 a 2020 ar gyfer gweithiau dau ddimensiwn a thri dimensiwn dan y teitl Wales Contemporary/Cymru Gyfoes gyda’r briff ‘Inspired by Wales / Ysbrydolwyd gan Gymru’. Gellir cael rhagor o wybodaeth ar artopps.co.uk
  • Datblygu gweithgareddau gweithdai celf ‘rhoi cynnig arni’ i ddenu pobl o’r rhanbarth sy’n ymddiddori mewn diwylliant gydol y flwyddyn, a’r anturwyr diwylliannol hynny o bob rhan o farchnad darged Croeso Cymru. Gweithio er mwyn creu partneriaeth rhwng economi ddiwylliannol a thwristaidd yr ardal.
  • Magu uchelgais i fod yn ganolfan ragoriaeth sy’n cynnig interniaethau celf yn yr oriel er mwyn datblygu doniau a phrofiadau myfyrwyr graddedig a myfyrwyr sy’n gadael coleg, a thrwy hynny i gynorthwyo ac ysbrydoli cenedlaethau’r dyfodol.

Yr adeilad rhestredig Gradd II yw’r adeilad ail hynaf yn Nociau a Marina Aberdaugleddau, ac mae’n hawdd ei gyrraedd ar yr heol, y rheilffordd, mewn bws a chwch. Ceir digonedd o barcio a lle i angori gerllaw, ac mae gwasanaethau bws a thrên rheolaidd ar gael o gerdded am ddau funud.